Numery alarmowe: 112 - numer alarmowy | 986 - Straż Miejska | 991 - Pogotowie Energetyczne | 992 - Pogotowie Gazowe | 993 - Pogotowie Ciepłownicze | 994 - Pogotowie Wodociągowe | 997 - Policja | 998 - Straż Pożarna | 999 - Pogotowie Ratunkowe | Znajdziesz nas na Facebook'u!

Pogrzeb śp. Druha Jana Koziary

Dnia 16 grudnia 2017 r. odszedł na wieczną służbę w wieku 65 lat członek naszej OSP ś.p. druh Jan Koziara. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 19 grudnia 2017 r. w kościele parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie. W tej smutnej ceremonii udział brała delegacja OSP w Żyrakowie wraz z pocztem sztandarowym.
Druh Jan Koziara pełnił funkcje: naczelnika OSP w latach 1991 – 1996, członka komisji rewizyjnej w latach 1996- 2001 oraz zastępcy naczelnika OSP w latach 2001 – 2006.
Cześć Jego pamięci.

Wdrożenie: A. Pryga