Numery alarmowe: 112 - numer alarmowy | 986 - Straż Miejska | 991 - Pogotowie Energetyczne | 992 - Pogotowie Gazowe | 993 - Pogotowie Ciepłownicze | 994 - Pogotowie Wodociągowe | 997 - Policja | 998 - Straż Pożarna | 999 - Pogotowie Ratunkowe | Znajdziesz nas na Facebook'u!

Zebranie sprawozdawcze OSP

Dnia 17 marca  2018 r.odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszej OSP. Członkowie wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu OSP,sprawozdania Komisji Rewizyjnej,sprawozdania finansowego za 2017r. oraz planu finansowego i działalności na bieżący rok.  Walne zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej  udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. W zebraniu uczestniczył z-ca Komendanta Powiatowego w Dębicy - Roman Merchut oraz Wójt Gminy Żyraków-Marek Rączka.

  

Wdrożenie: A. Pryga