Numery alarmowe: 112 - numer alarmowy | 986 - Straż Miejska | 991 - Pogotowie Energetyczne | 992 - Pogotowie Gazowe | 993 - Pogotowie Ciepłownicze | 994 - Pogotowie Wodociągowe | 997 - Policja | 998 - Straż Pożarna | 999 - Pogotowie Ratunkowe | Znajdziesz nas na Facebook'u!

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Żyraków celem zwiększenia potencjału technicznego" - informuję, że dokonano wyboru. Wybrana została najkorzystniejsza oferta, którą złożyła firma NOPEX z siedzibą w Krośnie: ul.Rzeszowska 30, 38-400 Krosno, z ceną wynoszącą: 15 628,00 złotych 25/100 (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia pięć groszy). Prezes OSP Żyraków Krzysztof Moskal

Wdrożenie: A. Pryga