Numery alarmowe: 112 - numer alarmowy | 986 - Straż Miejska | 991 - Pogotowie Energetyczne | 992 - Pogotowie Gazowe | 993 - Pogotowie Ciepłownicze | 994 - Pogotowie Wodociągowe | 997 - Policja | 998 - Straż Pożarna | 999 - Pogotowie Ratunkowe | Znajdziesz nas na Facebook'u!

Spotkanie sprawozdawcze za rok 2019

W dniu 08.02.2019r w naszej remizie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2019. Wraz z zaproszonymi gośćmi podsumowaliśmy ubiegły rok który był bardzo pracowity pod względem wyjazdów. Druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi. Podczas zebrania ślubowanie złożyły dwie nowe druhny, zostali również wyróżnieni najaktywniejsi druhowie. Wręczone zostały też odznaczenia za wysługę lat.W trakcie zebrania zarząd naszej jednostki złożył życzenia, a wszyscy zebrani odśpiewali gromkie sto lat druhowi który niedawno wstąpił w związek małżeński. Dziękujemy za obecność zaproszonym gościom oraz wszystkim druhnom i druhom za czynny udział w życiu naszej jednostki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrożenie: A. Pryga