Numery alarmowe: 112 - numer alarmowy | 986 - Straż Miejska | 991 - Pogotowie Energetyczne | 992 - Pogotowie Gazowe | 993 - Pogotowie Ciepłownicze | 994 - Pogotowie Wodociągowe | 997 - Policja | 998 - Straż Pożarna | 999 - Pogotowie Ratunkowe | Znajdziesz nas na Facebook'u!

Zapraszamy na powiązane social media

Borkoś                  Facebook                    Instagram

Przywitanie nowego wozu

30 października 2020 roku na zawsze wpisze się w historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrakowie. Po długich miesiącach oczekiwania, załatwiania formalności, setkach telefonów, tuż po godzinie 21.00 zebrani przed remizą OSP druhny, druhowie, mieszkańcy naszej miejscowości i sympatycy mogli wspólnie powitać nasz nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Sprinter 519 4x4. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni z tego, że taki sprzęt trafił na wyposażenie naszej jednostki. Mercedes zastąpił wysłużony samochód Honker. Był on u nas od 1997 roku. Nowy wóz podniesie na pewno sprawność operacyjną OSP Żyraków i będzie dobrze służył społeczeństwu. Drodzy Państwo ten pojazd w naszym garażu to sukces i zaangażowanie wielu osób. Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy mieli jakikolwiek udział w pozyskaniu go. Dziękujemy druhom z naszej OSP za kilkuletni wkład pracy i zabieganie o wymianę sprzętu. Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pana Posła Kazimierza Moskala za wszelakie wsparcie, którego udzielił nam podczas starań o ten samochód. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Pańską pomoc Panie Pośle. Podziękowania kierujemy również pod adresem władz Gminy w Żyrakowie Wójta Pana Marka Rączki, jego Zastępcy Grzegorza Reguły. Dziękujemy całej Radzie Gminy z Panią przewodniczącą Marią Bodzioch na czele za przekazane środki i poparcie inicjatywy zakupu wozu dla naszej jednostki. Dziękujemy również Panu Komendantowi Wojewódzkiemu nadbryg. Andrzejowi Babcowi, Panu Komendantowi Powiatowemu st. brg. Krzysztofowi Markowi, Zastępcy Komendanta Powiatowego st. brg. Romanowi Merchutowi i wszystkim pracownikom KP PSP w Dębicy, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pomoc w finansowaniu zakupu. Nowy samochód przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa strażakom, do profesjonalnego i skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo- gaśniczych podczas działań prowadzonych zarówno na terenie Gminy Żyraków jak i powiatu dębickiego.

Koszt zakupu samochodu to 399 000 zł, środki finansowane przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 125 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 10 000 zł, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 60 000, środki z firm ubezpieczeniowych 90 000 zł, Gmina Żyraków 89 000 zł, środki własne OSP 25 000 zł.