Rozprowadzenie maseczek

  • Drukuj

W dniach 09-10 lutego br. druhowie rozprowadzali maseczki medyczne przeznaczone dla mieszkańców z naszej miejscowości, udostępnionych z rezerw strategicznych, w ilości 5 szt. na jednego mieszkańca. Maseczki zostały dostarczone do każdej posesji i lokalu mieszkalnego na terenie naszej miejscowości.