Numery alarmowe: 112 - numer alarmowy | 986 - Straż Miejska | 991 - Pogotowie Energetyczne | 992 - Pogotowie Gazowe | 993 - Pogotowie Ciepłownicze | 994 - Pogotowie Wodociągowe | 997 - Policja | 998 - Straż Pożarna | 999 - Pogotowie Ratunkowe | Znajdziesz nas na Facebook'u!

Członkowie OSP

ZARZĄD OSP ŻYRAKóW

 1. Prezes - Moskal Krzysztof
 2. V-ce prezes - Sak Marcin
 3. V-ce prezes - Naczelnik - Kalita Tomasz
 4. Zastępca naczelnika - Szczędor Marcin
 5. Sekretarz - Szczędor Stanisław
 6. Skarbnik - Mierzwa Bartłomiej
 7. Gospodarz - Dziurgot Dawid
 8. Członek Zarządu - Mucha Kamil

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Przewodniczący - Wójcik Marek
 2. Z-ca przewodniczącego - Duma Tomasz
 3. Sekretarz - Szymona Łukasz

DRUHOWIE

 1. Bała Jan
 2. Bysterek Zuzanna
 3. Ciemiorek Dariusz
 4. Ciemiorek Krzysztof
 5. Drozd Gabriela
 6. Drozd Zbigniew
 7. Dul Damian
 8. Dul Mateusz
 9. Duma Aleksander
 10. Duma Maciej
 11. Duma Tomasz
 12. Dziurgot Artur
 13. Dziurgot Barbara
 14. Dziurgot Dawid
 15. Dziurgot Mateusz
 16. Dziurgot Przemysław
 17. Greczycho Weronika
 18. ks. Józef Jasiurkowski
 19. Kalita Jakub
 20. Kalita Tomasz
 21. Kaput Kacper
 22. Kobylarz Klaudia
 23. Kramarz Bartłomiej
 24. Kramarz Dawid
 25. Kramarz Paweł
 26. Książek Sebastian
 27. Lada Grzegorz
 28. Maciołek Jarosław
 29. Mądro Dawid
 30. Mierzwa Bartłomiej
 31. Moskal Jan
 32. Moskal Kazimierz
 33. Moskal Krzysztof
 34. Moskal Paulina
 35. Moskal Piotr
 36. Moskal Robert
 37. Mucha Kamil
 38. Orkisz Damian
 39. Sak Adam
 40. Sak Filip
 41. Sak Łukasz
 42. Sak Marcin
 43. Sak Tomasz
 44. Setera Tomasz
 45. Skowron Bartłomiej
 46. Szacik Władysław
 47. Szczędor Marcin
 48. Szczędor Stanisław
 49. Szukała Waldemar
 50. Szymona Łukasz
 51. Wąsik Tomasz
 52. Wodzińska Joanna
 53. Wojtynkiewicz Adam
 54. Wójcik Dawid
 55. Wójcik Marek
 56. Wójcik Mateusz

JOT II

 1. Bysterk Zuzanna
 2. Ciemiorek Dariusz
 3. Drozd Gabriela
 4. Dul Damian
 5. Dul Mateusz
 6. Dziurgot Artur
 7. Dziurgot Dawid
 8. Dziurgot Mateusz
 9. Dziurgot Przemysław
 10. Kalita Tomasz
 11. Kaput Kacper
 12. Kramarz Bartłomiej
 13. Krzamarz Dawid
 14. Kramarz Paweł
 15. Maciołek Jarosław
 16. Mądro Dawid
 17. Mierzwa Bartłomiej
 18. Moskal Jan
 19. Moskal Krzysztof
 20. Moskal Piotr
 21. Mucha Kamil
 22. Orkisz Damian
 23. Sak Filip
 24. Sak Marcin
 25. Setera Tomasz
 26. Skowron Bartłomiej
 27. Szczędor Marcin
 28. Szczędor Stanisław
 29. Szukała Waldemar
 30. Szymona Łukasz
 31. Wąsik Tomasz
 32. Wójcik Marek

CZŁONKOWIE HONOROWI

 1. Moskal Kazimierz
 2. Bała Jan
 3. ks. Józef Jasiurkowski
 4. Sak Adam
 5. Szacik Władysław

Inicjatorzy i założyciele OSP Żyraków
- zmarli

 1. Wójcik Stanisław
 2. Sikora Władysław
 3. Sak Jan – starszy
 4. Kalita Józef
 5. Bieniasz Wojciech
 6. Polniaszek Stanisław
 7. Bała Ludwik
 8. Moskal Józef – starszy
 9. Drobot Franciszek
 10. Parys Stanisław
 11. Trojan Władysław

Zmarli Członkowie OSP Żyraków

 1. Szymaszek Piotr
 2. Kaczor Stanisław
 3. Szuba Józef
 4. Pasieka Władysław
 5. Ruda Piotr
 6. Wodzień Stanisław
 7. Mierzwa Józef
 8. Kalinowski Czesław
 9. Pasieka Jerzy
 10. Koziara Stanisław
 11. Węgrzyn Bronisław
 12. Lipa Franciszek
 13. Ciemiorek Jan
 14. Bała Roman
 15. Wójcik Władysław
 16. Dąbrowski Kazimierz
 17. Bieniasz Andrzej
 18. Wodzień Władysław
 19. Moskal Antoni
 20. Żurek Stanisław
 21. Lubera Edward
 22. Koziara Jan