Numery alarmowe: 112 - numer alarmowy | 986 - Straż Miejska | 991 - Pogotowie Energetyczne | 992 - Pogotowie Gazowe | 993 - Pogotowie Ciepłownicze | 994 - Pogotowie Wodociągowe | 997 - Policja | 998 - Straż Pożarna | 999 - Pogotowie Ratunkowe | Znajdziesz nas na Facebook'u!

Członkowie OSP

ZARZĄD OSP ŻYRAKóW

 1. Prezes - Moskal Krzysztof
 2. V-ce prezes - Sak Marcin
 3. V-ce prezes - Naczelnik - Kalita Tomasz
 4. Zastępca naczelnika - Szczędor Marcin
 5. Sekretarz - Szczędor Stanisław
 6. Skarbnik - Mierzwa Bartłomiej
 7. Gospodarz - Dziurgot Dawid
 8. Członek Zarządu - Mucha Kamil

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Przewodniczący - Wójcik Marek
 2. Z-ca przewodniczącego - Duma Tomasz
 3. Sekretarz - Szymona Łukasz

DRUHOWIE

 1. Bała Jan
 2. Bysterek Zuzanna
 3. Ciemiorek Dariusz
 4. Ciemiorek Krzysztof
 5. Drozd Gabriela
 6. Drozd Zbigniew
 7. Dul Damian
 8. Dul Mateusz
 9. Duma Aleksander
 10. Duma Maciej
 11. Duma Tomasz
 12. Dziurgot Artur
 13. Dziurgot Barbara
 14. Dziurgot Dawid
 15. Dziurgot Mateusz
 16. Dziurgot Przemysław
 17. ks. Józef Jasiurkowski
 18. Kalita Jakub
 19. Kalita Tomasz
 20. Kaput Kacper
 21. Kobylarz Klaudia
 22. Kramarz Bartłomiej
 23. Kramarz Dawid
 24. Kramarz Paweł
 25. Książek Sebastian
 26. Lada Grzegorz
 27. Maciołek Jarosław
 28. Mądro Dawid
 29. Mierzwa Bartłomiej
 30. Moskal Jan
 31. Moskal Kazimierz
 32. Moskal Krzysztof
 33. Moskal Paulina
 34. Moskal Piotr
 35. Moskal Robert
 36. Mucha Kamil
 37. Orkisz Damian
 38. Sak Adam
 39. Sak Filip
 40. Sak Łukasz
 41. Sak Marcin
 42. Sak Tomasz
 43. Setera Tomasz
 44. Skowron Bartłomiej
 45. Szacik Władysław
 46. Szczędor Marcin
 47. Szczędor Stanisław
 48. Szukała Waldemar
 49. Szymona Łukasz
 50. Wąsik Tomasz
 51. Wojtynkiewicz Adam
 52. Wójcik Dawid
 53. Wójcik Marek
 54. Wójcik Mateusz

JOT II

 1. Bysterk Zuzanna
 2. Ciemiorek Dariusz
 3. Drozd Gabriela
 4. Dul Damian
 5. Dul Mateusz
 6. Dziurgot Artur
 7. Dziurgot Dawid
 8. Dziurgot Mateusz
 9. Dziurgot Przemysław
 10. Kalita Tomasz
 11. Kaput Kacper
 12. Kramarz Bartłomiej
 13. Krzamarz Dawid
 14. Kramarz Paweł
 15. Maciołek Jarosław
 16. Mądro Dawid
 17. Mierzwa Bartłomiej
 18. Moskal Jan
 19. Moskal Krzysztof
 20. Moskal Piotr
 21. Mucha Kamil
 22. Orkisz Damian
 23. Sak Filip
 24. Sak Marcin
 25. Setera Tomasz
 26. Skowron Bartłomiej
 27. Szczędor Marcin
 28. Szczędor Stanisław
 29. Szukała Waldemar
 30. Szymona Łukasz
 31. Wąsik Tomasz
 32. Wójcik Marek

CZŁONKOWIE HONOROWI

 1. Moskal Kazimierz
 2. Bała Jan
 3. ks. Józef Jasiurkowski
 4. Sak Adam
 5. Szacik Władysław

Inicjatorzy i założyciele OSP Żyraków
- zmarli

 1. Wójcik Stanisław
 2. Sikora Władysław
 3. Sak Jan – starszy
 4. Kalita Józef
 5. Bieniasz Wojciech
 6. Polniaszek Stanisław
 7. Bała Ludwik
 8. Moskal Józef – starszy
 9. Drobot Franciszek
 10. Parys Stanisław
 11. Trojan Władysław

Zmarli Członkowie OSP Żyraków

 1. Szymaszek Piotr
 2. Kaczor Stanisław
 3. Szuba Józef
 4. Pasieka Władysław
 5. Ruda Piotr
 6. Wodzień Stanisław
 7. Mierzwa Józef
 8. Kalinowski Czesław
 9. Pasieka Jerzy
 10. Koziara Stanisław
 11. Węgrzyn Bronisław
 12. Lipa Franciszek
 13. Ciemiorek Jan
 14. Bała Roman
 15. Wójcik Władysław
 16. Dąbrowski Kazimierz
 17. Bieniasz Andrzej
 18. Wodzień Władysław
 19. Moskal Antoni
 20. Żurek Stanisław
 21. Lubera Edward
 22. Koziara Jan
Wdrożenie: A. Pryga