Numery alarmowe: 112 - numer alarmowy | 986 - Straż Miejska | 991 - Pogotowie Energetyczne | 992 - Pogotowie Gazowe | 993 - Pogotowie Ciepłownicze | 994 - Pogotowie Wodociągowe | 997 - Policja | 998 - Straż Pożarna | 999 - Pogotowie Ratunkowe | Znajdziesz nas na Facebook'u!

Członkowie OSP

ZARZĄD OSP ŻYRAKóW

 1. Prezes - Moskal Krzysztof
 2. V-ce prezes - Sak Marcin
 3. V-ce prezes - Naczelnik - Kalita Tomasz
 4. Zastępca naczelnika - Szczędor Marcin
 5. Sekretarz - Szczędor Stanisław
 6. Skarbnik - Mierzwa Bartłomiej
 7. Gospodarz - Dziurgot Dawid
 8. Członek Zarządu - Mucha Kamil

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Przewodniczący - Wójcik Marek
 2. Z-ca przewodniczącego - Duma Tomasz
 3. Sekretarz - Szymona Łukasz

DRUHOWIE

 1. Bała Jan
 2. Bysterek Zuzanna
 3. Ciemiorek Dariusz
 4. Ciemiorek Krzysztof
 5. Drozd Gabriela
 6. Drozd Zbigniew
 7. Dul Damian
 8. Dul Mateusz
 9. Duma Tomasz
 10. Dziurgot Artur
 11. Dziurgot Barbara
 12. Dziurgot Dawid
 13. Dziurgot Mateusz
 14. Dziurgot Przemysław
 15. ks. Józef Jasiurkowski
 16. Kalita Tomasz
 17. Kaput Kacper
 18. Kobylarz Klaudia
 19. Kramarz Bartłomiej
 20. Kramarz Dawid
 21. Kramarz Paweł
 22. Książek Sebastian
 23. Lada Grzegorz
 24. Maciołek Jarosław
 25. Mądro Dawid
 26. Mierzwa Bartłomiej
 27. Moskal Jan
 28. Moskal Kazimierz
 29. Moskal Krzysztof
 30. Moskal Paulina
 31. Moskal Piotr
 32. Moskal Robert
 33. Mucha Kamil
 34. Orkisz Damian
 35. Sak Adam
 36. Sak Filip
 37. Sak Łukasz
 38. Sak Marcin
 39. Sak Tomasz
 40. Setera Tomasz
 41. Skowron Bartłomiej
 42. Szacik Władysław
 43. Szczędor Marcin
 44. Szczędor Stanisław
 45. Szukała Waldemar
 46. Szymona Łukasz
 47. Wąsik Tomasz
 48. Wojtynkiewicz Adam
 49. Wójcik Dawid
 50. Wójcik Marek
 51. Wójcik Mateusz

JOT II

 1. Bysterk Zuzanna
 2. Ciemiorek Dariusz
 3. Drozd Gabriela
 4. Dul Damian
 5. Dul Mateusz
 6. Dziurgot Artur
 7. Dziurgot Dawid
 8. Dziurgot Mateusz
 9. Dziurgot Przemysław
 10. Kalita Tomasz
 11. Kaput Kacper
 12. Kramarz Bartłomiej
 13. Krzamarz Dawid
 14. Kramarz Paweł
 15. Maciołek Jarosław
 16. Mądro Dawid
 17. Mierzwa Bartłomiej
 18. Moskal Jan
 19. Moskal Krzysztof
 20. Moskal Piotr
 21. Mucha Kamil
 22. Orkisz Damian
 23. Sak Filip
 24. Sak Marcin
 25. Setera Tomasz
 26. Skowron Bartłomiej
 27. Szczędor Marcin
 28. Szczędor Stanisław
 29. Szukała Waldemar
 30. Szymona Łukasz
 31. Wąsik Tomasz
 32. Wójcik Marek

CZŁONKOWIE HONOROWI

 1. Moskal Kazimierz
 2. Bała Jan
 3. ks. Józef Jasiurkowski
 4. Sak Adam
 5. Szacik Władysław

Inicjatorzy i założyciele OSP Żyraków
- zmarli

 1. Wójcik Stanisław
 2. Sikora Władysław
 3. Sak Jan – starszy
 4. Kalita Józef
 5. Bieniasz Wojciech
 6. Polniaszek Stanisław
 7. Bała Ludwik
 8. Moskal Józef – starszy
 9. Drobot Franciszek
 10. Parys Stanisław
 11. Trojan Władysław

Zmarli Członkowie OSP Żyraków

 1. Szymaszek Piotr
 2. Kaczor Stanisław
 3. Szuba Józef
 4. Pasieka Władysław
 5. Ruda Piotr
 6. Wodzień Stanisław
 7. Mierzwa Józef
 8. Kalinowski Czesław
 9. Pasieka Jerzy
 10. Koziara Stanisław
 11. Węgrzyn Bronisław
 12. Lipa Franciszek
 13. Ciemiorek Jan
 14. Bała Roman
 15. Wójcik Władysław
 16. Dąbrowski Kazimierz
 17. Bieniasz Andrzej
 18. Wodzień Władysław
 19. Moskal Antoni
 20. Żurek Stanisław
 21. Lubera Edward
 22. Koziara Jan
Wdrożenie: A. Pryga