Numery alarmowe: 112 - numer alarmowy | 986 - Straż Miejska | 991 - Pogotowie Energetyczne | 992 - Pogotowie Gazowe | 993 - Pogotowie Ciepłownicze | 994 - Pogotowie Wodociągowe | 997 - Policja | 998 - Straż Pożarna | 999 - Pogotowie Ratunkowe | Znajdziesz nas na Facebook'u!

“Kolory Wolontariatu - Lubię to!” - Ideą projektu jest realizacja cyklu działań, które będą promować i krzewić różne odmiany wolontariatu, np. wolontariatu na rzecz osób samotnych (takie działania realizowane będą przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żyrakowie), wolontariatu kompetencji (działania realizowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dębicy), działania na rzecz młodzieży (realizowane przez Zespół Szkół w Żyrakowie) czy też wolontariatu pracowniczego realizowanego i promowanego przez firmę Tikkurila Polska S.A. Do projektu dołączyła również Galeria Raj w Dębicy, która udostępni przestrzeń publiczną do realizacji zaplanowanych działań oraz będzie promować Społeczną Odpowiedzialność Biznesu.

 

 
 "Kompetentny strażak - podniesienie kwalifikacji i umiejętności członków OSP Żyraków i OSP Straszęcin" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany  przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żyrakowie.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2012 roku a zakończyła się 30 czerwca 2012 roku. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.