Numery alarmowe: 112 - numer alarmowy | 986 - Straż Miejska | 991 - Pogotowie Energetyczne | 992 - Pogotowie Gazowe | 993 - Pogotowie Ciepłownicze | 994 - Pogotowie Wodociągowe | 997 - Policja | 998 - Straż Pożarna | 999 - Pogotowie Ratunkowe | Znajdziesz nas na Facebook'u!

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Żyraków celem zwiększenia potencjału technicznego" - informuję, że dokonano wyboru. Wybrana została najkorzystniejsza oferta, którą złożyła firma NOPEX z siedzibą w Krośnie: ul.Rzeszowska 30, 38-400 Krosno, z ceną wynoszącą: 15 628,00 złotych 25/100 (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia pięć groszy). Prezes OSP Żyraków Krzysztof Moskal

Pożar nieużytków

 21 marca o godzinie 18:55 zostaliśmy zadysponowani do pożaru nieużytków w miejscowości Wola Żyrakowska. W działaniach udział brała również OSP Wola Żyrakowska.

Usuwanie skutków wichury

 10 marca 2019 o godzinie 11:10 zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczenia zerwanych części dachu na budynku mieszkalnym w Żyrakowie.

Wichura w powiecie

10 marca 2019 o godzinie 3:30 zostaliśmy zadysponowani do JRG 1 na zabezpieczenie powiatu. Zostaliśmy zadysponowani do usunięcia zniszczonych dwóch garaży blaszanych w Dębicy przy ul. Wiejskiej.

Dla Bartka

 10 marca 2019 od godziny 10 nasza jednostka brała udział w charytatywnym turnieju piłki nożnej dla Bartka. Jesteśmy z tobą Bartek!

Pożar trawy

 1 marca około godziny 12:20 zostaliśmy zadysponowani do pożaru trawy w miejscowości Góra Motyczna.

Zebranie sprawozdawcze

23 lutego w hotelu Millenium w Żyrakowie odbyło się zebranie sprawozdawcze naszej OSP. Druhowie wysłuchali sprawozdań: z działalności Zarządu,finansowe,Komisji Rewizyjnej oraz planów: działalności i finansowego na 2019 rok. Druhowie udzielili absolutorium Zarządowi OSP za 2018 rok. Podczas zebrania przyjęto pięciu nowych członków. Najbardziej aktywni podczas działań ratrowniczo-gaśniczych w 2018 roku zostali wyróżnieni przez Zarząd OSP okolicznościowymi statuetkami. Zebranie naszej OSP zaszczycili zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych,strażackich (PSP i Związkowych), którzy wyrazili uznanie dla naszej działalności.

Czytaj więcej: Zebranie sprawozdawcze

Pożar budynku mieszkalnego

 12 lutego o godz.1100 zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Nagoszyn. W działaniach udział brała też miejscowa jednostka i dwa zastępy z PSP w Dębicy.

Pożar sadzy w kominie

 9 lutego o godz. 18:45 zadysponowano naszą OSP do pożaru sadzy w kominie w Górze Motycznej. W działaniach brała także udział OSP Góra Motyczna.